תקנון האתר

לקוח/ה יקר/ה

אנא ממך טרם ביצוע רכישה, עיין היטב בתקנון זה המביר לידי ביטוי את זכויויך וחובותיך,

ביצוע עיסקת רכישה של מוצר/ים המוצגים באתר, מהווה הסכמה לנהוג על פי התקנון.

הגיל המותר לביצוע רכישות הינו אך ורק לבוגר המחזיק אמצעי תשלום כדין.

שינויים בתקנון. תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע”י מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

פרטיות. השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות של האתר. אנא קרא אותה בעיון. מובהר כי בעת הרישום לאתר הנך יכול להסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת,

שירות לקוחות. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני eran@zechovoy.co.il, בטלפון 03-6828889 או בפקס 15335120202

אחריות- במידה והלקוח קיבל מוצר פגום יוכל להגיע ולהחליפו עד 14 ימי עסקים מיום הקבלה

ההחלפה תוכל להיות במשדרנו בתל אביב או בסניף הצפון שלנו בקיבוץ דברת

אספקת/הובלת המוצרים

החברה תדאג לספק את המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל ו\או לנקודת איסוף מוסכמת מראש כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.

מועד השלמת הזמנה.

רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל מפעילת האתר. מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור חברת האשראי של הלקוח; (ב) המצאות המוצר במלאי; (להלן: “המועד הקובע”), לפיכך המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד.

אספקת מוצרים

לבית הלקוח באמצעות שירות המשלוחים או שירות הדואר תהייה בהתאם לתנאי חברת המשלוחים או דואר ישראל (בהתאמה) וכפוף לאזורי החלוקה שלהם.

זמן אספקה- עד 7 ימי עסקים מאישור הגרפיקה

אספקה והובלה לאזורים מוגבלים.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, החברה תהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. מובהר כי בישובים מסוימים, שירות המשלוחים של הדואר מתבצע עד לסניף הדואר הקרוב למקום המגורים של הלקוח

חישוב מועדים. זמני אספקת המוצרים/שירותים המפורטים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) ממועד השלמת ההזמנה כהגדרתו לעיל.

אימות זהות או דרישת פרטים נוספים.

החברה רשאית לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

עיכוב ואיחור באספקה.

החברה תפעל ככל יכולתה לודא כי המוצר הגיע לידי הלקוח במועד עליו דיווחה החברה ללקוח, אולם החברה לא תהיה אחראית כלפי הלקוח אלא לסכום המוצר עצמו במידה והלקוח ירצה לבטל העיסקה, או לחילופין לשלוח לו את המוצר בשנית.

זכויות לקוח בגין ביטול עיסקה/אי אספקה במועד זכויות הלקוח מעוגנות הן בחוק להגנת הצרכן, והן בחוק כרטיסי חיוב.

הלקוח מתבקש להקפיד ולמלא את פרטיו האישיים בהזמנה באופן מדויק, וכן להקפיד ולפעול אך ורק על פי החוק.

בנסיבות של ביטול עיסקה ביוזמת הלקוח ושלא עקב פגם, שתעה בכתב בלבד, ועל פי החוק, תהיה רשאית החברה לחייב את הלקוח או שלא לזכותו בשיעור של 5% ממחיר המוצר ,או 100 ₪ ,הנמוך מבין השניים.

הגנת פרטיות

החברה פועלת לפי דרישות חברות כרטיסי האשראי לאבטחת מידע בתקן –PCI-DSS  .

בנוסף החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטי הלקוח שנמסרו לה, שתתועד במשרדי החברה.למעט אפ תחדרש לפרטי הלקוח על ידי גורם מוסמך ועל פי החוק.

בנסיבות של חילוקי דעות משפטיים יחול הדין של מדינת ישראל ומקום השיפוט יהיה באחד מבתי המשפט המתאימים במחוז תל אביב או המרכז.

הננו מתחייבים שלא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג’